Solås (H) om regional flyplass på Leknes – for Lofoten

Bente Anita Solås, ordførerkandidat, Vestvågøy Høyre

Bente Anita Solås, ordførerkandidat, Vestvågøy Høyre Foto:

Av

«Vestvågøy Høyre er en pådriver for ytterligere utvikling og vekst på Vestvågøy og i Lofoten, og vi vil arbeide aktivt for å realisere en regional flyplass på Leknes», skriver ordførerkandidat Bente Anita Solås (H) i dette innlegget.

DEL

MeningerNylig har Avinor pekt på Leknes som den eneste lokaliteten hvor det kan være mulig å legge en regional flyplass i, og for, Lofoten. Den endelige innstillingen fra transportetatene får vi til høsten.

Vi erfarer et stort engasjement fra offentlige etater, så vel som fra politisk hold, for å realisere en ny større flyplass i Lofoten. Vi har aldri tidligere sett et slikt engasjement for å realisere en regional flyplass i Lofoten.

Vestvågøy Høyre mener derfor at dette er en historisk mulighet til å styrke Vestvågøy og Lofoten, som vi ikke må la gå fra oss.

Et slikt stort samfunnsprosjekt vil gi store ringvirkninger, lokalt og regionalt. Som en liten digresjon kan vi nevne at Ullensaker kommune er den raskest voksende kommunen i Norge. I denne kommunen ble Oslo lufthavn Gardermoen bygd for noen år siden.

Vi ønsker at kommende generasjoner kan arbeide, bo og trives i Lofoten. Akkurat nå opplever vi at Lofoten er «i vinden», men det er ikke gitt at Lofoten er det i framtiden. Lofoten er fortsatt et distrikt i skarp konkurranse med de større byene både i nord og lenger sør i landet. Derfor må vi bruke den anledningen som vi har nå til videre utvikling og vekst.

Vi tror en regional flyplass på Leknes blant annet vil bidra til å:

Styrke og utvikle flytilbudet

Styrke og utvikle næringslivet

Styrke og utvikle Nordlandssykehuset Lofoten

Styrke og utvikle beredskapen i Lofoten

Styrke og utvikle Leknes som regionssenter og bidra til å realisere byen ved Buksnesfjorden

Styrke og utvikle Lofoten som region og bli en viktig faktor for opprettelse av en Lofoten-kommune

Styrke og utvikle universitets- og høyskoleutdanningene i Lofoten

Realisere Veipakke Lofoten, som vil knytte Lofoten sammen til en bo, arbeids og serviceregion

Vi tror de positive ringvirkningene av en ny regional flyplass på Leknes, åpenbart vil overskygge eventuelle negative effekter en utbygging kan gi.

De senere årene spesielt har vi erfart økt turisme i Lofoten. En større flyplass vil gi ytterligere økt trafikk. Her ligger det et stort potensial, og dette må vi se som en positiv utfordring. Vestvågøy Høyre forutsetter at parallelt med en eventuell utbygging, må arbeidet med infrastrukturen på Vestvågøy spesielt, og i Lofoten generelt, intensiveres.

Vi mener tiltakene allerede i dag er for få, de kommer for sent, og vi mangler en tydelig strategisk plan hvor kommunen tar det overordnede ansvaret for framdrift og koordinering. Videre må arbeidet mellom de offentlige etatene samkjøres langt bedre enn hva tilfellet er nå.

Vestvågøy Høyre er en pådriver for ytterligere utvikling og vekst på Vestvågøy og i Lofoten, og vi vil arbeide aktivt for å realisere en regional flyplass på Leknes.

Artikkeltags