Politikerne omgjorde omstridt vedtak: – Det skal være trygghet for at legetjenesten fungerer

Moskenes kommune må spare mer penger, uten å gå på akkord med innbyggernes trygghet.