Politikerne ber TEFT om å legge en snarvei mellom byggefeltene: - Ungene tar korteste vei

Lokalpolitikerne stiller ikke krav, men overlater avgjørelsen til entreprenøren TEFT.