Selv om skredfaren er moderat, kan sola påvirke snøen lokalt, slik at skredfaren blir større.

– Vi har hatt ett skred i Lofoten i dag og vil helst unngå flere, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Vær varsom

Politiet henstiller alle som skal ut på tur i etterlengtet godvær om å være varsom, og unngå skredutsatt terreng.