Etter nasjonale føringer om ekstra tiltak for å forebygge smittespredning, vil det fremover være nødvendig med avtale for å møte politiet i Lofoten og Vesterålen, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

«Polititjenesten i regionen vil opprettholdes som normalt og etterforskning av straffesaker vil fortsette, men med litt strengere smittevernstiltak», påpeker politiet.

De poengterer at politiets tjenester fortsatt vil være tilgjengelige, men at smitteverntiltakene medfører at det er nødvendig for publikum å gjøre avtale før oppmøte på politistasjon eller lensmannskontor.

«Når du har en avtale, møter du utenfor og så blir du hentet ved døren», skriver politiet i pressemeldingen.