Søndags morgen advarer politiet i Nordland bilister på Flakstadveien, om at det ligger kyr i veibanen. Bilister må med andre ord kjøre forsiktig for at ikke de selv eller dyrene kommer til skade.