Politidirektør Benedicte Bjørnland frykter at koronatiltak kan øke handlingsrommet for vold og overgrep i familierelasjoner. Barn er spesielt utsatt.

Politiets siste etterretningsrapport, som ser på hvilke utfordringer som er ventet, viser at de nylig innførte smitteverntiltakene kan gi økt handlingsrom for familiemedlemmer til å begå vold og overgrep mot familien sin, skriver VG.

– Det vi har vært, og fortsatt er bekymret for, er vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ifølge Bjørnland kan isolasjon, psykisk uhelse, rus, arbeidsledighet og trang økonomi føre til økt konflikt i hjemmet.

– Som politi har ikke vi noen mening om tiltakene, men vi synes det er viktig at man er klar over risikoen her, poengterer hun.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deler politidirektørens bekymring.

– Smitteverntiltak har en skyggeside, det er derfor vi så langt som mulig prøver å skjerme barn og unge, sier Toppe til VG.

Toppe forteller at regjeringen vil iverksette kompenserende tiltak, for å redusere belastningen og bedre tryggheten til dem som har det vanskelig.

– Når det gjelder barn, unge og andre sårbare grupper spesielt, vil regjeringen legge fram en proposisjon for Stortinget så raskt som praktisk mulig om en tiltakspakke på 78 millioner kroner, sier Toppe.

De ønsker blant annet å bevilge penger til å støtte sosiale aktiviteter og til å styrke hjelpetelefoner for barn og foreldre.