Mannen som brøt seg inn hos LAS er tatt for ruskjøring