Turistenes forbikjøringen endte på taket, politiet mener at de ikke gjorde noe straffbart