Avhørte to personer for innbrudd. Én av dem ble overført til fengsel