Politikerne vil lette byråkratiet for Ketil Benjaminsen

Byggesaker risikerer å krongle seg til i det politisk-byråkratiske systemet.