– Det er en trist erkjennelse at så mange dumper sine kjæledyr, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dumping av kjæledyr

Bare i Dyrebeskyttelsen Norges 28 lokalavdelinger i Norge ble det tatt hånd om 7-8.000 dyr som var dumpet og overlatt til seg selv. Uten ID-merking av dyr er disse kjæledyrene overlatt til en tragisk sorti. Tallene er betydelig større i hele landet.
– Påsken markerer dessverre begynnelsen på feriedumping av dyr, sier Roaldset i en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen.

Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern og det er nærmest "fritt fram" for å dumpe umerkede dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for ID-merking i over 40 år, og denne våren ser det ut til at politikerne er på gli. Saken har vært presentert på Høyres landsmøte, og MDG og FrP har saken oppe.

I følge lov om dyrevelferd § 14 b er det forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.
– Allikevel skjer dette med flere hundre dyr hvert eneste år, sier Roaldset.

Hun mener at alle nordmenn har et juridisk ansvar rundt disse problemstillingene.

– Finner du et dyr som er skadet eller hjelpeløst, har du plikt til å hjelpe ifølge §4 i lov om dyrevelferd, sier hun. 

 

Eksplosiv reproduksjon

Katten er ikke en naturlig del av norsk fauna, og utsettes for og bidrar til en rekke problemer når den ikke får stell og omsorg. Reproduksjonsevnen til katter er meget god. En hunkatt blir vanligvis kjønnsmoden rundt sju-ti måneder, men noen allerede ved fire-fem måneder. Katter kan få svært mange unger i løpet av et år.

– Én dumpet hunkatt kan første leveår bidra til ti til tjue nye katter, sier Roaldset.
I løpet av andre året kan denne ene kattens bidrag til en forøkning av hjemløse katter være på så mye som 100-200 individer, ettersom hennes kattunger nå har blitt kjønnsmodne og reproduserer selv. Dette er ofte starten på en koloni av redde, menneskesky katter.

– Slike kolonier skyldes én ting: ansvarsfraskrivelse fra dyreeier, sier Åshild Roaldset.  

Utfordringer med hjemløshet

Dyrevelferden for eierløse katter er som regel svært dårlig, og mange lider i lang tid før de dør. Katter egner seg ikke for vintertemperaturer, og finner ikke mat og får frostskader. Kattene sloss og skader seg, og får en rekke plager og sykdommer. FIV (katte-aids) er også et velkjent problem. Kattene har dårligere immunforsvar, og er mer utsatt for sykdommer.

Både øremidd, innvollsorm, bittskader/byller, betennelser, tannskader, ubehandlede skader etter blant annet påkjørsler er en del av livet til en hjemløs katt.

Hvem har ansvaret? Dyreeieren som valgte å dumpe dyret sitt, etterlate det i hjelpeløs tilstand, og som ikke kastrerte og ID-merket dyret.

 

Hva gjør jeg hvis jeg finner en forlatt katt?

Mattilsynet sier at: «Den som gir en katt omsorg og skaper et avhengighetsforhold kan være å anse som dyreholder. Det betyr at den som begynner å mate en eller flere katter, og dette antar et visst omfang, også må være bevisst på at de påtar seg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Med «et visst omfang» menes at katten oppfatter vedkommende som omsorgsperson og oppholder seg i nærheten med forventninger om å bli fôret». Ut ifra dette mener Dyrebeskyttelsen Norge at man ikke bare kan fôre katter og la det bli med det.

Er katten hjemløs skal den tas med til en dyreklinikk, for å sjekke om den er ID-merket og for å bli gjenforent med sin eier og få nødvendig hjelp. Veterinæren er lovpålagt å hjelpe dyr i nød etter §4 i lov om dyrevelferd og §14 i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Dyrebeskyttelsen Norge brukte i 2017 over fem millioner kroner på førstesjekk av dyr i nød hos veterinær. En sum som i henhold til nødhjelpsforskriften skulle vært dekket av Mattilsynet.  Dersom det viser seg at katten ikke er ID-merket må Mattilsynet kontaktes for å avgjøre dyrets videre skjebne; den kan jo ikke dumpes tilbake i et hyttefelt.  Om man finner ut at katten er omplasserbar etter veterinærsjekk, vil frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge sine 28 lokalavdelinger gjøre sitt beste for å hjelpe. 

Kilde: Tilsynsveileder katt

Les også

Trond (57) har 8–10 melkekyr og vil ikke vokse: – Når du skal ha jobben som livsstil, må det være lystbetont