Gå til sidens hovedinnhold

Pappa Bjørnar (70) fulgte med da Trude (46) ble doktor over video. Selv da strømmen gikk, bevarte hun roen

Mens familie, venner og kolleger fulgte med fra kommunestyresalen på Leknes, disputerte Trude Hartviksen for doktorgraden i rommet ved siden av. – Det er utrolig godt å bli ferdig, sier den nyslåtte doktoren.

For abonnenter

– Gratulerer med vel gjennomført disputas og doktorgrad! Vi går rett på klassikeren: Hva føler du nå?

– Takk! Jo, jeg er bra tappet. Man kan jo ikke slappe av under en disputas, men må være fokusert hele tida, sier Trude Anita Hartviksen (46) fra Gravdal.

Seks timers grilling

Tirsdag kunne Trude, som til daglig er leder for Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, omsider sette sluttstrek for over fire år med intenst forskerarbeid, da hun disputerte for doktorgraden innen helse- og omsorgsfaget.

En disputas er den avsluttende prøven for å oppnå doktorgraden, som er den høyeste akademiske graden ved en høgskole eller et universitet eller en høgskole. Den om lag seks timer lange seansen ble streamet via Nord universitet sine nettsider og var åpen for alle som ville følge Trudes disputas.

Deriblant faren Bjørnar (70) og øvrige familie, venner og kollegaer, som satt benket i kommunestyresalen – vegg i vegg med kontoret der Trude satt alene i møte med sine tre opponenter, eller kritikere, over video.

Les også

Nå skal kommunebyråkrat Villy bli forsker

Ikke småtteri

Trude forteller at hun først måtte holde en prøveforelesning over et oppgitt tema. Da den ble godkjent, bar det rett i selve disputasen, som ble holdt over temaet «Healthcare middle managers’ development of capacity and capability for leadership: the complex context experienced as a conflicting practice».

– Det var ikke småtteri. Kan du hjelpe oss med en norsk oversettelse?

– Ja. «Mellomlederes utvikling av kapasitet og kapabilitet til ledelse i helsetjenesten: den komplekse konteksten erfart som en motstridende praksis», sier den nyslåtte doktoren.

Målet med Trudes avhandling har vært «å utdype kunnskap og kritisk diskutere hvordan mellomledere erfarer å utvikle kapasitet og kapabilitet («yteevne», journ.anm.) til ledelse i en offentlig finansiert helsetjeneste, som ofte er svært sammensatt» – og videre bidra til kunnskap om hvordan det kan tilrettelegges for utvikling.

Kunnskapen anses som spesielt relevant for mellomledere, toppledere og beslutningstakere som er ansvarlige for lederutvikling, endringsarbeid og kvalitetsforbedring i helsetjenestene.

– Utrolig stolt

Etter seks timers «grilling» var det hele over, og en enstemmig komite kunne gratulere Trude Anita Hartviksen med den ferske doktortittelen.

– Jeg er utrolig stolt over dr. Hartviksen! Hun gjorde en flott prøveforelesning og disputas innenfor et spennende felt hvor hun har gjort flere studier, sier enhetsleder og Trudes sjef Bente Anita Solås etter disputasen.

Solås forteller også at strømmen forsvant på rådhuset midt under seansen tirsdag.

– Dette taklet Trude særdeles bra. Hun utviste en stoisk ro som imponerte under de tekniske utfordringene, sier Solås, som sier det er et stort privilegium at ha to ansatte med doktorgrad.

I 2017 disputerte nemlig Solrun Gjertine Holm ved Nord universitet for doktorgraden på Meieriet på Leknes.

Dette var den første disputasen i byen noensinne, og tittelen på Holms avhandling var «Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress».

Les også

Ph.d. Solrun Gjertine Holm

Vinn-vinn

Solås sier at doktorene Holm og Hartviksens kompetanse bidrar til at Vestvågøy som kunnskapskommune styres med en stødig hånd på rattet.

– Samtidig bidrar de i stor grad i vår kontakt inn mot kompetanse-, forsknings- og universitetsmiljø, utvikling av fagene vi utøver og ytterligere kvalitetsforbedring av våre tjenester. Det er i det store og hele en vinn-vinn-situasjon for kommunen vår. Vi er utrolig glad for å ha slike kapasiteter her hos oss, sier Solås.

– Blir det fest, Trude?

– Ja, det blir en liten markering med familie, venner og kollegaer i kveld, sier Trude, som ikke helt hadde «landet» da Lofot-Tidende snakket med henne kort tid etter disputasen.

– Akkurat nå er jeg mest bare sliten. Det har vært mye jobbing, både i helger og ferier. Dette har ligget på skuldrene mine siden 2016. Det er utrolig godt å bli ferdig, sier den nyslåtte doktoren.

Lenke til Trudes avhandling finner du her: Healthcare middle managers’development of capacity andcapability for leadership:the complex context experiencedas a conflicting practice

Trude Anita Hartviksen

Trude Anita Hartviksen (født 1974) er leder for Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord, og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun disputerte for ph.d. i studier av profesjonspraksis 8. juni 2021.

Trude Anita Hartviksen har fra 2016 vært stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Hun er siden 2019 forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord ved UiT Norges arktiske universitet, og fra 2020 ansatt i Vestvågøy kommune som leder for Fagutviklingsavdelingen.

Hun er utdannet ergoterapeut fra 1997, har videreutdanning i pedagogisk veiledning og universitetspedagogikk, og avla i 2010 mastergrad i rehabilitering ved Nord universitet.

Trude Anita Hartviksen har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten som ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam, og som mellomleder gjennom 15 år. Hun har arbeidet som universitetslektor ved Nord universitet i 9 år. Doktorgradsarbeidet har sitt utspring fra hennes praksiserfaring som mellomleder og nettverksarbeid med mellomledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

(Kilde: Nord universitet)

Les også

Forsker på hjemmebane

Kommentarer til denne saken