Vinterbølgen med omikronsmitte er her. Det er usikkert hvor langt bølgen har kommet og når den når toppen. Bølgen vil trolig heller ikke ramme hele landet samtidig.

Omikronvarianten og vaksine har gjort det mulig for samfunnet igjen å lette på tiltakene. Til forskjell fra tidligere virusvarianter trives omikron bedre i øvre del av luftveiene våre og risikoen for alvorlig og livstruende lungesykdom er dermed betydelig redusert. Vaksinen reduserer risikoen ytterligere.

Omikron sprer seg også mye raskere enn tidligere virusvarianter og utkonkurrerer dermed disse. Dersom samfunnet skulle klare å stoppe et virus med denne spredningsevnen, måtte vi ha stengt kraftig ned og over lengre tid. Epidemien kan altså ikke stoppes uten betydelig nedstengning av samfunnet. Viruset vil nok uansett heller ikke forsvinne, og på veien taper vi mer enn vi vinner – som samfunn og som enkeltmennesker. Smitteverntiltakene har rammet ulikt og vi har også etterlevd rådene ulikt. Likevel er det en gjennomgående holdning om at vi må ta vare på hverandre.

Siden nyttår har vi sett økende smitteforekomst i Vestvågøy. Folk oppfordres til å registrere selvtester på kommunens sider, dette hjelper oss med å overvåke utviklingen. Vi ser at særlig de yngre nå er smittet. Det er dessverre også uunngåelig at sykehjem og eldre rammes. Vi må belage oss på at vinterbølgen vil medføre belastning på samfunnet grunnet mange syke på samme tid og dermed mye fravær.

Kanskje vil koronaviruset i fremtiden arte seg som forkjølelse, kanskje som influensa – med råd om vaksine til risikogrupper, eller det vil dukke opp en ny variant med større evne til å forårsake sykdom.

Smittevernmyndighetene forbereder seg på alle scenarier og beredskapen i kommunene er fortsatt høy. Regjeringen varsler oppdateringer innen kort tid, og vi vet at vi nærmer oss mer normale tilstander. I arbeidet fremover jobber både kommuner og sentrale myndigheter for å ivareta helse, opprettholde kontinuitet i samfunnet og å beskytte økonomien. Befolkningen bes om å fortsette å etterleve gode råd, samt vise forståelse for at tjenester i samfunnet kan ta lenger tid enn normalt, og at virksomheter har redusert tilgjengelighet.