Noen eksempler:

  • Rema sitt reklameskilt, ble bygge – og dispensasjonssak fra arealplanen. Det gjelder et skilt på 8m2 hvor kommunen mener å ha fastsatt regel om at reklameskilt ikke skal være større enn 6m2. Da utløser tiltaket, et reklameskilt, bygge- og dispensasjonssøknad. Ukevis med saksbehandling og nær 25.000,- i gebyr for søker. Kommunalsjefen sier til avisen at det tar tid å behandle byggesøknaden, opp til 12 uker. Det han skulle ha sagt er; at dette er et eksempel på saksbehandling som publikum ikke skulle blitt utsatt for, og tillatelsen vil bli gitt omgående, som en ekspedisjonssak.
  • Huset kaffe får vist pålegg om å etablere heis i bygget, siden kafferommet for ansatte etableres i 2. etg. Kanskje et fritak kunne vært innvilget i hvert fall i 5–6 år?
  • Politiet, Bedriftshelsetjenesten og Arctic Universitet med flere leier lokaler i samme bygg på Leknes (Næringshagen), uten at bygget er tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelse- mangler heis-bygget- er ikke universelt utformet. Du skal se godt og ha gode bein for å besøke politiet, Universitetet og Bedriftshelsetjenesten.
  • Jan Hansen fikk kr 50.000,- i bot + dagbøter for å ha latt Vikingeskipet få en liten steinbrygge på sin eiendom innerst i pollen, og noen andre mindre saker, som ikke på noen måte er til ulempe for andre, mens resten av pollen er privatisert med store fine hytter med steinkaier ut i pollen. Det skjemmer heller ingen, så hvorfor ta tak i en enkeltsak og lage skurk av ingen ting?
  • Det etableres en tilfeldig praksis knyttet til krav om bruksendring i forretningsgårder, noen blir fotfulgt, andre slipper. Bagatellmessige forhold eskalerer.
  • Vi har mange mindre byggesaker, som behandles som om folk er forbrytere. Saker som kunne vært løst med god veiledning og imøtekommenhet.
  • Overvåkningsdronen fra teknisk etat er i lufta, trolig like mye som norske Orion-fly, men oppdraget er «viktigere»; å avsløre smått og mindre enn smått av såkalte ulovligheter.
  • Rådhuset er for folk flest blitt en uinntakelig festning, hvor åpningstider for samtale/møte med publikum er redusert til noen få timer i uka. De er heldige de som har kontakter med politikere med adgangskort, de fleste har ikke det.
  • Det fylles på med folk i etaten, mens saksbehandlingstiden øker. Folk sender henvendelser og må purre i flere runder bare for å få et svar at henvendelsen er mottatt. Når tiltak som reklameskiltsaken hos Rema, skal behandles som bygge- og dispensasjonssak, så skjønner vi at tiden blir knapp hos planmyndigheten.

Her er mye å ta tak i, ledelse er et nøkkelord.

Vi i VVK FRP vil etter neste valg, om velgerne gir oss mandat, rydde opp i disse forholdene. Kommunen skal først og fremst være en serviceinstitusjon for folket og næringslivet, og være reelt tilgjengelig med god informasjon og veiledning, ikke en anklager og straffe-utmåler.

Vi kommer til å ta initiativ til, etter kommende kommunevalg, en gjennomgang av alle bøter som er utferdiget på sviktende grunnlag eller er ute av proporsjoner i størrelser, avgrenset til i denne kommunestyreperioden. Jan Hansen sin sak ligger øverst på blokka.

Vi ønsker reelt å gjennomføre målene, strategiene og tiltakene vedtatt i kommunal planstrategi, men da må saksbehandling og holdninger samstemme med planen og planens intensjoner.