Overnattingssted på Ballstad tilbyr rorbuferie for lokalbefolkningen for å fylle opp tomme rorbuer

Hattvika Lodge på Ballstad håper de får fylt opp tomme rorbuer når turistene uteblir.