Ørjan med økt oppdragsmengde lokalt

Thore Magnussen og sønn har fått flere oppdrag etter nyttår og skal styrke staben.