Ordførerne tok opp kollektivutfordringer: – Det er ulike tilbud på de videregående skolene. Ikke alle ønsker hybelliv

Regionrådene og kommunene har møtt Nordland fylkeskommune for å diskutere samferdsel.