Vestvågøy Høyre/V Håvard Horn etterlyste ordførerens engasjement rundt viktige samferdselsprosjekter i Lofoten, men dessverre feilinformer ordfører Remi Solberg befolkningen i sitt tilsvar.

Antagelig i iver etter å sverte regjeringen presterer ordføreren å hevde at «Først etter at de største opposisjonspartiene med AP i spissen prioriterte Lofoten i sine alternative forslag kom Høyre på banen. Bedre sent enn aldri!».

Ordføreren svarte altså Horn passelig arrogant, og parti-politiserer saken, fremfor å invitere til lokalt samarbeid.

Høyre og regjeringspartiene på stortinget prioriterte faktisk først merknadene om Lofoten.

Det vet jeg fordi det var jeg som skrev og la det inn i transportkomiteens behandling. Og, det var før vi visste hva opposisjonspartiene og Ap senere kom med. Nå ble faktisk alle partiene enige om denne prioriteringen.

Det er synd at Ordføreren benytter media som sannhetsvitne for hvem som var først- og ikke minst syns at det var/er så viktig?

Jeg mener Vestvågøy og Lofotens befolkning bør sette pris på at vi har opposisjonspartier og personer i kommunestyrene som Håvard Horn, som er engasjert, stiller spørsmål, tar opp viktige saker og presser på for at politisk ledelse gjør jobben de er valgt for å gjøre. Dette burde vi ha enda mer av.

Håvard Horn tipper jeg er lite opptatt av partipolitikk, kun Vestvågøy og Lofotens beste. Både han og befolkningen synes jeg hadde fortjent et bedre tilsvar enn den partipolitiske bredsiden ordføreren fremfører. Ordførerens oppramsing om hvem han har hatt møter med interesserer de færreste, alle vet vi har en hyggelig ordfører som liker å møte folk, men det er de politiske resultatene som teller.

Håvard Horn presenterer ikke nye tanker fra Vestvågøy Høyre, samferdsel og utvikling har Vestvågøy Høyre vært opptatt av i mange år, og har også tidligere foreslått å realisere en egen organisasjon/prosjekt som skulle jobbe med dette, men ikke fått gjennomslag.

Som medlem av stortingets transportkomite de siste 4 årene møter jeg ukentlig meget profesjonelle aktører fra hele landet som er godt organisert i arbeidet for sitt prosjekt. Resultat og politisk gjennomslag tilsier at det nytter, det er bare å se til Bodø og Rana som nærliggende eksempler– som har hatt profesjonelle organisasjoner i flere år allerede. Erfaringen er også at næringslivet må være med å bidra.

Som avtroppende stortingsrepresentant vil jeg anbefale både ordfører og Lofotrådet å børste støvet av våre gamle planer om fellesprosjekt for samferdselsutvikling sammen med næringslivet i Lofoten. Nå må det jobbes hardere enn noensinne. Prioriteringen av «De grønne øyene» løser ikke de samferdselspolitiske målene for Lofoten, kanskje tvert imot.

Les også

- Flyplass og E10 – gjennomslag eller passitivitet?

Les også

Remi Solberg (Ap) svarer Håvard Horn (H): – Bedre sent enn aldri