Å fremme folkehelse er en samfunnsoppgave som skal tilrettelegge for at enkeltpersoner og grupper selv kan ta ansvar og gjøre helsefremmende valg. Helsen vår, og folkets helse i sum, påvirkes direkte og indirekte av de beslutninger som våre folkevalgte tar for oss.

I år er folkehelsebegrepet særlig blitt aktualisert gjennom smittevernet. Folkehelseinstituttet ble grunnlagt i 1929 og har gjennom hele sin historie arbeidet med de helsetruslene som til enhver tid har vært ansett som de viktigste for befolkningen. I begynnelsen sto epidemier og smittevern i fokus, men etter hvert som man fikk bedre kontroll på smittsomme sykdommer, har Folkehelseinstituttets arbeid rettet seg mer mot helseskader og sykdommer som skyldes miljømessige, sosiale og psykiske faktorer.

Året 2020 skulle likevel sette epidemi og smittevern på toppen av dagsorden igjen. Koronaviruset (SARS-CoV-2) ble oppdaget i januar 2020 og påvist i Norge måneden etter. Pandemi er gammelt nytt, men spredningshastigheten er ny. Og i halvannet år har smitteverntiltak preget hverdagen vår - fra nedstenging til gradvis gjenåpning av samfunnet. Vaksine gjør det nå endelig mulig å se frem mot mer normale tider.

I forbindelse med Folkehelseuka 2021, som avholdes i hele Nordland i uke 37, skal vi løfte frem hvordan folkehelsearbeidet foregår i vår kommune. Fagfolk, folkevalgte og frivillige og deres initiativ for trivsel og helse har stor betydning for oss som bor her. Representanter fra helsesektoren, kulturskolen, Lofoten friluftsråd, tannhelsetjenesten og Frivillighetssentralen har alle vært med på å bidra til å sette fokus på det viktige helsefremmende arbeidet som skjer rundt oss, året gjennom.

Skolene og barnehagene er invitert til å delta i NRK Super sin årlige vennskapskampanje «BlimE», en kampanje som fremmer vennskap og omsorg for hverandre - begge deler av betydning for helsen vår. Uavhengig av alder er det et grunnleggende behov i oss alle å kjenne tilhørighet og bli inkludert.

Årets folkehelseuke starter i år på selveste valgdagen, mandag 13. september. Her i Vestvågøy varmer vi opp med intervjuer av noen av våre folkevalgte, som med sitt politiske engasjement gir av sin tid for å forme et lokalsamfunn som det er godt å leve i. Vi gleder oss også til å høre fra både barn, unge og eldre om hvilke tanker de gjør seg knyttet til begrepet folkehelse. Og vi gleder oss til å sette fokus på at vi lever i et land som har ressurser til å ta vare på folkets helse, også når alvorlige trusler som pandemi rammer.

Godt valg og god folkehelseuke.