14. desember skal Nordlandssykehuset behandle budsjett for 2023. I budsjettforslaget framkommer det at det foreslås å spare 155 millioner kroner fra kirurgisk klinikk.

Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner har oversendt en uttalelse til styret i NLSH i forbindelse med budsjettbehandlingen.

– Nedtrekket på kirurgi skaper uro og bekymring i Lofoten. Lofoten, med sine geografiske utfordringer, er avhengig av å ha en stabil kirurgisk akuttberedskap. Vi ber derfor styret skjerme denne funksjonen i Lofoten og sørge for at den minst opprettholdes på dagens nivå, skriver ordførerne Anne Sand i Vestvågøy, Frank Johnsen i Vågan, Lillian Rasmussen i Moskenes og Trond Kroken i Flakstad.

Nordlandssykehuset har en samlet omstillingsutfordring på 283 millioner kroner og i tiltaksplanen forutsettes skal 155 av de millionene hentes fra kirurgisk klinikk.

– Vi finner det nødvendig i denne sammenheng å minne styret og Nordlandssykehuset om Stortingets vedtak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, som fastslår akuttkirurgisk beredskap hele døgnet og hele året i Lofoten, skriver ordførerne i sin uttalelse.

De forutsetter at Nordlandssykehuset, i henhold til inngåtte avtaler, fortsetter den gode dialogen med kommunene om eventuelle endringer av funksjoner eller tjenestetilbud.

– Slik at vi kan sikre likeverdige tjenester til innbyggerne våre, skriver ordførerne.