Til Utlendingsnemnda
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Etter 22 år i Norge ble Ahmad Charafeddine utvist fra landet for fem år – for å ha oppgitt feil identitet da han kom til Norge som ung mann. For hans fire døtre i Lofoten er fem år en evighet.

Utlendingsforskriftens §14.2 sier at utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal utvises i to år ved brudd på utlendingsloven. Likevel ble Ahmad utvist for hele fem år, uten at dette er begrunnet i vedtaket.

Ahmad har søkt – etter to års utvisning – om å få innreiseforbudet opphevet. UDI har avslått. UDI ønsker ikke å ta hensyn til barnas beste, slik Norge er forpliktet til i henhold til Barnekonvensjonen. UDI mener innvandringsregulerende hensyn er viktigere.

Vi, ordførerne i Lofoten, ber om at UNE setter ned innreiseforbudet fra fem til to år, i samsvar med eget regelverk. Vi mener Ahmad har sonet nok for en feil han begikk som ung mann for over 20 år siden.

La barna få pappa Ahmad tilbake!

Remi Solberg (ordfører i Vestvågøy), Frank Johnsen (ordfører i Vågan), Lillian Rasmussen, (ordfører i Moskenes), Niilo Nissinen (varaordfører Flakstad), Susan Berg Kristiansen (ordfører på Værøy), Elisabeth K Mikalsen (ordfører på Røst)

Her er saken: