Avisenes opplagstall for andre halvdel av 2022 er nå kunngjort.

Opplaget er et tall som angir hvor mange aviser som spres, både papiraviser og nettaviser. I gamle dager var det enkelt å komme fram til opplagstallet, da man rett og slett talte antall kopier som ble trykket. I dag benyttes et mer komplisert regnestykke for å angi hvor mange «kopier» av både nettavis og papiravis som til enhver tid når ut til folk.

Over det hele er den norske avisbransjen i tilbakegang, med et fall på 0,5 % siden utgangen av 2021. Det er papiropplaget som står for fallet, mens det digitale opplaget øker.

Lofot-Tidende gikk derimot fram med 3,3 % i løpet av 2022.

Til sammenlikning har den nærmeste konkurrenten - eller søsteravisen - Lofotposten gått tilbake med 2,6 % i opplag i løpet av året 2022.

Les også

Vi trenger og setter pris på hver eneste abonnent