Fra og med mandag 4. april til og med fredag 8. april skal det utføres forberedende arbeider til en senere oppgradering av i E10 Nappstraumtunnelen. Det melder Statens vegvesen.

Hver natt fra kl. 23:00 til kl. 06:00 blir hastigheten i tunnelen satt til 50 km/t. Første natt med trafikkregulering er natt til tirsdag 5. april.

Trafikken gjennom tunnelen avvikles med kolonne og ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere fritt.