Isqueen får ikke drive lakseoppdrett ved utløpet av Nappstraumen

Oppdrettsselskapet Isqueen AS har fått avslag fra Fylkesmannen i Nordland på å sette ut smolt ved Grænholmen ved utløpet av Nappstraumen.