(Fremover)

Regjeringen utreder en skatt på oppdrett som skal sikre at samfunnet får noe av oppdrettsbransjens fortjeneste av fellesskapets ressurser, skriver nettstedet E24.no.

Grunnrenteskatt som for olje og vannkraft

Oppdretterne får tilgang til fjorder og havområder som tilhører fellesskapet, og nå kan de stå for tur til å måtte betale ekstraordinære skattesatser.

Ifølge nettstedet sier regjeringen at den skal utrede en grunnrenteskatt av samme type som finnes i olje og vannkraft.

Etter at nyheten om mandag, falt oppdrettsaksjene kraftig på Oslo Børs.

– Det er helt naturlig å knytte dette til regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Det er ingen andre faktorer som skulle kunne forklare denne nedgangen, sier Nordea Markets-analytiker Kolbjørn Giskeødegård til E24.

Har ikke tatt stilling til skattesatsen

Dette står det blant annet å lese om forslaget på regjeringens nettsider (ekstern lenke):

Så langt baserer Finansdepartementet sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, med følgende hovedelementer:

  • Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.
  • Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt. Friinntektsgrunnlaget er skattemessig verdi av avskrivbare driftsmidler, som multiplisert med en rente utgjør friinntekten.
  • Auksjonsbeløpet i den forestående auksjonen inngår i grunnlaget for friinntekt. Det innebærer at det gis fradrag over tid for auksjonsbeløpet i grunnlaget for grunnrente­skatten og begrenser grunnrenteskattens virkning på den kommende auksjonen.
  • Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.

Av forslaget framkommer det heller ikke hvem skatteinntekten skal tilfalle: Kommunene eller staten.