Planen er klar: Seks millioner smolt kommer til Mølnarodden

Ellingsen Seafood investerer 300 millioner kroner i settefiskanlegget på Mølnarodden.