Lakseoppdrett i Nappstraumen

Illustrasjonsbilde villaks.

Illustrasjonsbilde villaks. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Farstadvassdraget Grunneierlag har med undring sett at Vestvågøy kommune har gått inn for lakseoppdrett i Nappstraumen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har i en årrekke kultivert og hatt laksetelling i samarbeid med Fylkesmannen. Fylkesmannen har sett nødvendigheten av å kartlegge og styre beskatning av villaksen som går opp og gyter i Farstadvassdraget. Hvert år legges det til rette for fiske etter laks i Farstadvannet, ved salg av fiskekort.

Når Vestvågøy kommune nå går inn for å godkjenne etablering av oppdrettsanlegg i Nappstraumen som ikke er lukket, setter de villaksen og andre fiskearter på spill. Oppdrettsanlegget vil ligge nært det området villaksen, sjøørret og sjørøye beveger seg i, når de går opp i Farstadvassdraget.

Villaksen er en naturressurs, eid av felleskapet. Den er uerstattelig. Oppdrettsanlegget vil avgi avfall som kan skade næringskjeden av bunndyr og fiskearter i Nappstraumen. Oppformering av lakselus i slike anlegg kan infisere og gi stor dødelighet på villakssmolt som starter på vandringen ut til oppvekstområder langt til havs.

I tillegg vil rømming av laks fra merdene bli ett stort problem og medføre fare for uønska genetisk innblanding i villaksbestanden i Farstadvassdraget. Et slikt anlegg som ikke er lukket er i strid med Vanndirektivet av 2008 og Naturmangfoldloven av 2009(§ 4 og 5). Formålet for Vanndirektivet er «å fastsette en ramme for vern, bl.a. kystvann, for å sikte mot styrket vern og forbedring av vannmiljøet, bl.a. gjennom spesielle tiltak for gradvis reduksjon av utslipp, opphør eller utfasing av utslipp.»

Farstadvassdraget Grunneierlag har ikke blitt kontaktet av lakseoppdretter. I følge Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15 §6 skal vi varsles i god tid før etablering av oppdrettsanlegg.

Vi håper at «føre var prinsippet» legges til grunn for de instanser som tar den endelige avgjørelsen i denne saken.

Med hilsen Farstadvassdraget Grunneierlag.

Artikkeltags