Tirsdag kveld er status at åtte kunder er uten strømforsyning. Ifølge våre opplysninger skal alle husholdnings- og bedriftskunder nå ha strøm, og de anleggene som fortsatt mangler strømforsyning er i hovedsak hytter/fritidshus, melder Lofotkraft i en pressemelding tirsdag kveld.

Fra tirsdag kveld 17. mars kjører de derfor med noe redusert beredskap.

- Det gjør vi også av hensyn til egne og innleide mannskaper, som har hatt lange og krevende dager ute på feilretting.

Mildværet tirsdag har bidratt til at isingen på linjene nå er borte. Dette har redusert risikoen for nye feil i strømnettet.

- Strømforsyningen i Lofoten er likevel sårbar, blant annet fordi to av de tre hovedlinjene mellom Kleppstad og Fygle er ute av drift. Den nye 132 kV-linja fikk imidlertid ingen feil i forbindelse med uværet. I tillegg har endel av kundene våre kun midlertidig forsyning fra aggregat, og mye arbeid gjenstår før alle feil i strømnettet er reparert.

På grunn av den sårbare forsyningssituasjonen opprettholder Lofotkraft derfor deler av beredskapsorganisasjonen, foreløpig til onsdag 18. mars.