Førsteklassinger i 2004

Disse begynte i første klasse for femten år siden. Det første bildet viser elever fra Opdøl skole. På det andre bildet ser vi elever ved Napp skole.