Som tidligere bruker av den offentlige Opdøl skole, synes jeg det er både feil og urett at nåværende Opdøl montessori blir hengt ut i media.

Hver registrert krenkelse eller overtramp må tas på alvor og behandles der det hører hjemme. Kanskje har det vært overtramp der nå? Slike saker hører uansett hjemme tjenestevei og ikke i media.

Til sammenligning burde da den gamle offentlige Opdøl skole vært i media ofte i alle de årene jeg kjenner til som bruker av den. Krenkelse og overtramp var det mange av, slik jeg opplevde det.

Skolen er en sentral aktør i utviklingen til barna, og her må vi sette barna i sentrum. Lærerne skal være profesjonelle veiledere. Noe de aller fleste også er. Er der avvik, må ledelsen ta fornuftige og gode avgjørelser på vegne av barna. Alle elevene er der for å få gode forutsetninger til voksenlivet.

Det oppstår at det blir konflikter mellom lærer, elev, hjem og skole. Slike saker blir løst mellom dem det gjelder eller på overordnet nivå – og ikke i media.

Kommunen ønsket, og vedtok, at Opdøl og Eltoft skole skulle bli nedlagt. Man kan mistenke at kommunen ikke synes noe om at de to montessoriskolene ble opprettet som erstatning. Dette medførte at kommunen ikke fikk noen vinning i kroner, men kanskje mange elever og lokalsamfunn fikk en stor gevinst?

Tror ikke det er helt tilfeldig at denne debatten om skolemiljø kommer nå. Det er snart skoleopptak og rekruttering av nye elever.

Jeg kjenner også litt til nåværende Opdøl montessoriskole. Jeg synes det er fantastisk hva bygda og de ansatte har klart å få til. Dette er et stort positivt løft for hele regionen på Vestvågøy. Både Eltoft og Opdøl har hatt en fin vekst og utvikling. Vi bør applaudere, og ikke ødelegge slike gode initiativ og tilskudd til kommunen. Takk for at vi har så mange driftige personer som har utviklet og bygget et slikt tilbud over mange år!

Les også

Vi ville ikke være verdt lønningsposene dersom vi ikke tok vårt kritiske ansvar på alvor