Det holder ikke å ønske, vi trenger dere politikeres aktive støtte. 

Kommunereformen gjør at fra 2021 faller det statlige tilskuddet til Frivilligsentralen bort, et tilskudd som ble innført for 30 år siden. I 2021 skal statstilskuddet fordeles slik at det skal inn i kommunens rammeoverføring. I rammen som skal til kommunen er det ikke synlig at penger er øremerket til frivilligsentralen selv om det ligger inni her. Frivilligsentralene er da avhengige av at kommunen øker sitt tilskudd tilsvarende for å kunne opprettholde frivilligsentralens budsjett. Vi og de fleste av våre kolleger på landets 461 frivilligsentraler frykter hva dette vil bety for frivilligheten i kommunen vår.

 

På vår sentral er alle velkommen. Du kan komme som gjest eller deltaker. Du kan komme som en frivillig som har mye tid, eller lite tid. Vi jobber for å skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre uavhengig av alder, fysikk, etnisitet og kjønn. Vi er her for alle. Alt vi krever er at alle behandler hverandre med respekt og forståelse. Har vi råd til å miste dette?

Det er snart valg. Det bør være et unisont krav fra alle lokal-politikere uansett parti å kreve at Stortinget opprettholder sin støtte. Hvis du er glad for at vi er her, hvis du ønsker at vi skal fortsette vårt arbeide i sentralen, trenger vi din hjelp. Uansett parti, håper vi at dere som lokalpolitikere stiller dere bak kravet: Frivilligsentralene skal fortsatt få driftstilskudd fra staten!