Ønsker å gi enkeltfiskere større rett til å bestemme over egen kvote

Et forslag som er ment å motvirke eventuelle problemer ute i markedene, sendes nå ut på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet.