Håvard Horn (H) i tvil om gevinsten av spesialundervisning i skolen

- Spesialundervisning i skolen legger beslag på 35-40 millioner kroner årlig i Vestvågøy kommune.