Fra 10 til 7 skatteoppkrevere i Lofoten: - Staten er så mye større enn oss

Statsbudsjettet foreslår at det i framtida skal jobbe syv personer i et statlig skattekontor på Leknes.