Næringsforeningen inviterte til sin første næringslivsfrokost. Dette er sakene de diskuterte

Vest-Lofoten næringsforening inviterte til sin første næringslivsfrokost noensinne.