- Det finnes gode grunner for at selskaper skal jobbe for FNs bærekraftmål

Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer.

Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

4 av 10 globale storkonsern rapporterer på bærekraft

DEL

- Selv om FNs bærekraftsmål ble lansert så sent som i 2015, nevner nær halvparten av verdens 250 største selskaper allerede målene i sine rapporter, viser en gjennomgang gjort av KPMG. Samtidig klarer få av dem å beskrive hvordan målene påvirker egen drift.

Dette melder det globale nettverket KPMG. Pressemeldingen fortsetter, noe forkortet av Lofot-Tidendes redaksjon:

KPMG har analysert årsberetninger og annen kommunikasjon fra verdens 250 største selskaper. 4 av 10 nevner bærekraftsmålene i sine rapporter. De fleste har identifisert bærekraftsmål som er relevante for deres selskap, men konklusjonen er at selskapene i liten grad kobler egen virksomhet opp mot FNs 17 bærekraftmål, som ble lansert i 2015.

Det er bærekraftsmål nummer 3 (god helse), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 13 (stoppe klimaendringene) som nevnes oftest. Dette er blant funnene i en rapport fra KPMG.

Høye forventninger

Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer. Hun sier at det finnes mange gode og forretningsbaserte grunner til at private selskaper skal jobbe for ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål - også kjent som Social Development Goals (SDG).

– Kunder og medarbeidere vil forvente at selskapet tar et utvidet ansvar og ser virksomheten i et større perspektiv. Vi tror også at investorer, långivere, myndigheter, akademia og andre interessenter vil forvente mer.

Må prioritere innsats

KPMG anbefaler selskaper å starte arbeidet med bærekraftsmålene med å bygge en balansert forståelse for hvordan selskapet på positivt og negativt vis påvirker FNs bærekraftsmål.

– Når selskapet ser seg selv i et større perspektiv, kan de begynne arbeidet med å vurdere hva som er viktigst og hvordan de kan prioritere innsatsen. Dette inkluderer å komme fram til målbare kriterier for hvordan de bidrar til bærekraftsmålene, sier Rønnov.

I tillegg til rapporten, har KPMG laget en nyttig oppsummering av hvordan styrer kan diskutere FNs bærekraftmål og hvilken betydning de har for selskapet.

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 200.000 ansatte i 154 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1000 ansatte fordelt på 24 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor.

Artikkeltags