Næringshage søker folk

- Selskapet ønsker på sikt å knytte til seg enda flere medarbeidere i Lofoten, opplyser Åshild Elton Jacobsen

- Selskapet ønsker på sikt å knytte til seg enda flere medarbeidere i Lofoten, opplyser Åshild Elton Jacobsen Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fabrikken næringshage styrker satsinga i Lofoten og søker etter medarbeider.

DEL

Fabrikken Næringshage har siden januar 2016 hatt fast kontor i Lofoten, og selskapet utvider nå satsingen ytterligere. Nyansettelse, emisjon med nye eiere fra Lofoten, et nytt nettverk for småskalagründere og gjennomføring av etablererkurs er noen av planene for 2017. Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

- Fabrikken søker en ny medarbeider som kan bidra aktivt til videre utvikling av satsingen i Lofoten. Det opplyser forretningsutvikler Åshild Elton Jacobsen. Hun har vært ansvarlig for å etablere selskapets kontor i Lofoten i året som gikk.

- Målet er å utnytte mulighetene som har åpnet seg gjennom økt tilstedeværelse i Lofoten og få bedre balanse i fordelingen av antall prosjekter og ansatte mellom Lofoten og Vesterålen, forklarer hun.

- Selskapet ønsker på sikt å knytte til seg enda flere medarbeidere i Lofoten. Næringslivet her kjennetegnes av store avstander. For å kunne levere like godt til bedrifter på Røst som i Vågan, må Fabrikken være tilgjengelige der bedriftene er, uttaler hun.

Vekst og samarbeid

I løpet av 2016 har Fabrikken i Lofoten jobbet med mer enn 20 små og store prosjekter, og bidratt i utviklingen av flere spennende nye Lofotbedrifter, for eksempel:

  • Lofoten Seaweed Company AS, Angelita Eriksen, tang som råvare i matprodukter
  • Havmegler AS, Karl Ove Reinsnes, megling av smolt
  • Lofoten Glass AS, Cathinka Mæhlum, glassdesign og opplevelsesbasert reiseliv
  • Lofoten Food Studio, Roy Magne Berglund, matopplevelser
  • Steinbiten Drift AS og Lyng Illustrated AS, Maria og Karl Henrik Kirkesæther, turistbutikk og reiseminner

Det er også etablert samarbeid med Lofotvekst, Lofoten Matpark, Flakstad Utvikling og andre aktører som jobber med å utvikle næringslivet i Lofoten.

- Internasjonalt er antall selvstendig næringsdrivende på vei opp, og også i Norge er det stadig flere som starter egen bedrift. Folk med talent og spisskompetanse vil jobbe globalt, og med digitale løsninger kan mange typer bedrifter etableres nær sagt hvor som helst. Dette gir også nye muligheter for distriktene, mener Jaccobsen.

Nettverk for småbedrifter

- I Lofoten ser vi allerede tendenser til at folk flytter hit og skaper sitt eget levebrød, fordi de vil bo nettopp her. Men hverdagen med å etablere og drive egen bedrift er travel og ofte ensom. Uten kolleger som støtter og forstår utfordringer, og uten den faste lønnsslippen i mailboksen hver måned. Derfor er Fabrikken Næringshage i samarbeid med Lofotvekst, og med støtte fra Nordland Fylkeskommune, i gang med å etablere et nettverk for småskalabedrifter i Lofoten og Vesterålen, opplyser Jacobsen.

- Nettverket skal bidra til å dyrke frem små og store suksesshistorier fra LoVe. Historier om folk som skaper sin egen arbeidsplass, historier om samfunn i distriktene som revitaliseres av skaperkraft og engasjement, legger hun til.

Lokalt eierskap

Fabrikken Næringshage ble etablert i Vesterålen i 2006, og i 2011 gjennom SIVA tildelt forvaltningen av det nasjonale Næringshageprogrammet i Lofoten og Vesterålen. I dag er eierne i hovedsak i bedrifter lokalisert i Vesterålen, og Fabrikken Næringshage åpner i 2017 for å få med Lofotbedrifter på eiersiden.

Kurser nye gründere

Våren 2016 arrangerte Fabrikken Næringshage for første gang etablererkurs i Lofoten, basert på metoder og erfaringer fra seks kurs i Vesterålen. Av de 25 som deltok på kurset er i dag hele 80% godt i gang med egen bedrift. Nytt kurs starter i februar, og det er fortsatt noen få ledige plasser. Målgruppen er alle som har en forretningsidé, og som ønsker å lære mer om det å starte og drive en bedrift, kommer det frem i pressemeldingen.

Deltakerne får gjennom tre to-dagers samlinger kunnskap om utvikling, oppstart og drift av egen virksomhet. Fabrikkens forretningsutviklere loser deltakerne gjennom kurset og henter i tillegg inn foredragsholdere.

Gjennom kurset blir deltakerne utfordret på markedspotensialet og realismen i sine forretningsideer. De får ogås praktisk og konkret hjelp på veien fra idé til levedyktig bedrift. Under kurset møter de andre nyetablerere og knytter nettverk på tvers av bransjer.

Etablererkurset finansieres av Innovasjon Norge og de Lofotkommunene som har deltakere på kurset. Deltakerne betaler kun en liten egenandel.

Siva-partner

Fabrikken Næringshage AS er Siva-partner og forvalter det nasjonale Næringshageprogrammet i Lofoten og Vesterålen. Innovasjonsselskapet arbeider for å fremme vekst og utvikling i lokale bedrifter, og jobber med prosjekter i alle bransjer og i hele regionen. Fabrikken Næringshage har i dag seks medarbeidere med kontorsted på Andenes, Sortland, Leknes og Ramberg.

Artikkeltags