Dermed havner Lofoten på bunnen av de fem regionene, der man har målt sammenheng mellom næringsutvikling, sysselsetting og befolkning i 2015. Salten rangeres øverst, etterfulgt av Helgeland, Vesterålen, Ofoten og Lofoten.

Det kommer fram av ei pressemelding som ledsager Indeks Nordland 2016. Indeks Nordland blir gitt ut av Nordland fylkeskommune, NAV Nordland, Kunnskapsparken Bodø, NHO Nordland, Innovasjon Norge Nordland og DNB.

Svak vekst

- Grunnen til at Lofoten faller to plasser fra fjorårets sammenlagtrangering, er svak vekst i bedriftenes omsetning de siste to årene. Det forklarer Erlend Bullvåg, dekan på Handelshøgskolen ved Nord Universitet, og prosjektleder for Indeks Nordland.

- Lofoten har også svakest gjennomsnittlig driftsmargin. Verdiskapingen er også lav sammenlignet med de andre regionene. Men Lofoten må oppleve det som svært hyggelig at arbeidsmarkedet og befolkningen vokser, uttaler han i pressemeldinga.

Vil til Lofoten

I følge Indeks Nordland vil folk flytte til Lofoten. Lofoten scorer over middels både når det gjelder sysselsettingsvekst og befolkningsvekst siste fem år, samt vekst i antall unge voksne de siste to år.

Jevn konkurranse

Bullvåg understreker at rangeringen mellom regionene i år er jevnere enn noen gang før.

- Når vi summerer verdiene på de ulike indikatorene så skilte det 16 poeng mellom topp- og bunnregion for 2014. I 2015 skiller det bare fire poeng mellom Salten på topp, og Lofoten i bunn, sier Bullvåg.

Indikatorene regionen er rangert i forhold til er: Regionens relative vekst i omsetning de siste 2 år, regionens gjennomsnittlige driftsmargin siste 2 år, regionens verdiskaping per omsatt krone, vekst i sysselsetting siste 5 år, befolkningsvekst siste 5 år og vekst i antall innbyggere i aldersgruppen 20 – 40 år siste 2 år. Regionene rangeres fra 1 til 5 der 1 er best.