Hittil i år har UP/Nordland politidistrikt tatt 122 ruskjørere under 25 år. Det er to færre enn det ble tatt under hele fjoråret.

– Nordland politidistrikt passerer nå fjoråret på antallet ruskjørere allerede i oktober, skriver de i en pressemelding.

På landsbasis er det en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år. Hittil i år er totalt 2148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent på landsbasis.

For prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er dette skremmende nyheter å ta med seg inn mot julebordsesongen:

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Bendheim.

Mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Dette mener Bendheim fort kan skape farlige situasjoner på veiene. Mange ruskjørere blir tatt med dagen-derpå rus.

– 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter du har drukket, for å være på den sikre siden, sier Bendheim.

Hun minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere:

– Tallene på rusanmeldte sier noe om hvor mange som blir tatt, men sier lite om hvor mange som faktisk kjører ruset. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring inn mot julebordsesongen.

Ulykkessituasjonen på norske veier i år, mener Bendheim er et skremmende bakteppe for de tallene vi nå ser:

– Med 100 drepte ved utgangen av oktober, skulle man tro flere valgte å la bilen stå når man har drukket, sier hun.

For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5:

– Dette viser dramatikken i å kjøre ruspåvirket. Som en konsekvens av de høye tallene på unge ruskjørere, øker vi nå innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ruskjøring og ungdom inn mot julebordsesongen. Innsatsen skal legges inn der hvor vi når ungdom best, nemlig gjennom sosiale medier, avslutter Bendheim.