Guri Hundvebakke Bendz.
Privat

Guri Hundvebakke Bendz: - Å gå inn i eit prosjekt med å renovere eit så stort bygg for å starte drift av eit hostel og kafe er det tøffaste eg nokon gong har gjort

I nyttårspraten spør vi noen ildsjeler, næringsdrivende, politikere, kunstnere og andre aktive samfunnsborgere om året som har vært, og om året som kommer.
Publisert