Arne Reiersen.
Martin Kristiansen

Arne H. Reiersen: - Jeg skal også bli bestefar i løpet av våren

I nyttårspraten spør vi noen ildsjeler, næringsdrivende, politikere, kunstnere og andre aktive samfunnsborgere om året som har vært, og om året som kommer.
Publisert