Karoline Magnussen.
Privat

Karoline Magnussen: – Det som har preget meg mest i 2019 har vært byggesaken som har pågått i langdrag

I nyttårspraten spør vi noen ildsjeler, næringsdrivende, politikere, kunstnere og andre aktive samfunnsborgere om året som har vært, og om året som kommer.
Publisert