Til vanlig så ønsker man hverandre god jul og godt nyttår enten man er enig eller uenig. Saklig uenighet kommer som regel ikke i veien for gode ønsker.

På selveste nyttårsaften slo FRP til, ikke med gode ønsker, men med en diskreditering og falske opplysninger om Vestvågøy kommune og ansatte i kommunen. Hensikten er åpenbar, det er ett valg til høsten og da skal det ryddes i rekkene. Frp vet best, kan alt, forstår alt og har alle svar

Det er ett par forhold jeg vil kommentere:

GEBYRER

Dersom man mener at gebyrer er for høye fremmer man forslag om at gebyrregulativet tas opp til behandling. Gebyrene er oppe til behandling hvert år i forbindelse med budsjettet. Det er ingen som har fremmet endringer i gebyrene hverken oppover eller nedover utover det som er foreslått fra kommunedirektøren de siste 8 årene i alle fall, heller ikke Frp.

DRONER

Det ryktes, står det i avisen, at kommunen har drone. Hvor ryktet kommer fra kan man bare spekulere i. Uansett, Vestvågøy kommune har ikke drone og har heller ikke benyttet drone i kontroll. At kommunen har drone utbasuneres som en sannhet, men det er rett og slett usant og det er forunderlig at Frp som ellers sender spørsmål om smått og stort ikke spør. Nei det passer ikke, for da kan man ikke gå ut i avisen å fremstille kommunalt ansatte som dronekjørere i arbeidstida. Da ville poenget være borte.

Frp skrev i et innlegg tidligere at det eneste partiet som opptrer ærlig og redelig var Frp. Det er i så fall en ærlighet som er noe spesiell og tilpasset Frp verden.

RÅDHUSET

«Rådhuset er en festning, der må man kjenne politikere med inngangskort for å få komme innom veggene» hevdes det. Jeg regner med at det er undertegnende som er i skuddet her, blant annet. Her er nok en usannhet som mangler dokumentasjon, men som kastes frem for å sjikanere kolleger i kommunestyret og fremheve seg selv som offer, som ikke en gang får komme inn i rådhuset. Har Frp spurt om å få ett slikt kort?

Frp vet meget godt hvorfor rådhuset ikke er åpent, det er det orientert om. Vi har som arbeidsgiver ansvaret for sikkerheten til de ansatte. Selv med stengt rådhus er det ansatte som er meget utsatt.

ARBEIDSGIVER

Vi som er valgt i kommunestyret er i henhold til Arbeidsmiljøloven også arbeidsgiver for alle ansatte i kommunen. En slik rolle bør sette visse krav til hvordan man opptrer,

Politikerne gjør vedtak og skal vi få gjennomført vedtakene må vi ha ansatte som gjør jobben. Ansatte i Vestvågøy kommune arbeider ut fra lover, forskrifter og andre retningslinjer, samt vedtak fattet i kommunestyret og andre kommunale utvalg som kan gjøre vedtak. Er man som politiker misfornøyd med tingenes tilstand må man ta det opp og få endret det for alle og ikke bare for enkelte innbyggere. Får man ikke gjennomslag og flertall må man selvfølgelig godta det.

Til slutt ett lite apropos: Du Til deg som synes det er ok å gi «sjikanerende» kommentarer om kommunalt ansatte og jobben de gjør i aviser og sosiale media, ville du likt å få tilbakemelding fra din arbeidsgiver gjennom avisen eller på Facebook. Jeg bare undres?

Leknes 18 januar 2023

Les også

Overvåkningsdronen er i lufta og rådhuset er en uinntakelig festning