Nytt ungdomsteam i Vest-Lofoten ønsker å forebygge rusmisbruk, hatkriminalitet og vold blant ungdommer