– Vi fikk nettopp bekreftet et nytt tilfelle av Covid-19 i Flakstad kommune. Personen det gjelder, er bosatt i kommunen og vi holder på med smittesporing akkurat nå. Dette er et resultat av det smittesporingsarbeidet vi har gjort i forbindelse med første tilfelle, forteller assisterende rådmann Knut Erik Dalmo i Flakstad kommune til Avisa Lofoten.

Etter det påviste smittetilfellet fredag, bestemte kommunen å stenge ulike instutisjoner i påvente av at man får oversikt over situasjonen. Nå skal det vurderes om det skal gjøres ytterligere tiltal.

– Vi vil ha et møte i morgen sammen med kommunelegen og kriseteamet i kommunen, og der vil vi blant annet vurdere om det blir aktuelt å stenge ned rådhus og andre kommunale bygg, og om de forhåndsreglene vi har er tilstrekkelige.