Nytt kjøremønster på Gravdal

Foto:

DEL

Fra førstkommende mandag endres kjøremønsteret på Gravdal, melder Thore Magnussen og Sønn.

Bedriften skal utføre en entreprise for Vestvågøy kommune, som tar sikte på å forbedre ledningsnettet til vann, avløp og overvann i Gravdalsgata.

Fra og med førstkommende mandag stenges Abelveien i krysset Abelveien/Gravdalsgata. Utkjøring fra Abelveien foregår via Industriveien.

Fartsgrensen i arbeidsområdet blir 50 km/t.

Kjøring til eiendommene i avsperret område er kun tillatt fra krysset Gravdalsgata/sykehusbakken, ikke fra den andre siden, opplyser entreprenøren.

Artikkeltags