(Avisa Nordland)

Det framkommer i en pressemelding fra GreenH. Selskapet utvikler infrastruktur for hydrogen og er godt fornøyd med framdriften, og at planforslaget har fått gode tilbakemeldinger fra Bodø kommune.

– Vi har jobbet i nærmere to år med å utvikle dette anlegget og tomta i Bodø. Da betyr det mye for oss at kommunen beskriver planforslaget som grundig og dekkende. Anlegget skal forsyne hydrogen til ulik bruk som mange mennesker og selskaper vil bli avhengige av, og leveransesikkerhet blir svært viktig, sier prosjektdirektør Espen Lied i GreenH i en pressemelding.

Utredningen har pågått i snart ni måneder, og resultatet av behandlingen betyr at planleggingen nå går mot en ny fase. Målet er politisk sluttbehandling av planen i bystyret før sommeren.

Leder for byutvikling i Bodø kommune, Annelise Bolland bekrefter at det ikke er funnet noen mangler i utredningen.

– Det er sjeldent kommunen mottar en planleveranse som ikke trenger en eller flere runder med tilbakemeldinger og merknader før den kan sendes på høring. I denne planen er alt som kommunen krever og forventer kommet med og kommunen har ikke funnet noen mangler som må utbedres før høring. sier Bolland i pressemeldingen.

Selskapet GreenH anslår at det nye anlegget vil føre til mellom 20 og 30 nye arbeidsplasser i byen.