Opprinnelig publisert i Lofot-Tidende

Turskiltprosjektet i regi av fylkeskommunen skal sørge for merking og skilting av turløyper. Nå har fylket delt ut midler til et prøveprosjekt med turkort på en rekke løyper, også i Lofoten. Disse kortene skal by på en kortfattet turbeskrivelse til turer i nærområdet.

Følgende turer og prosjekter har fått støtte fra restpotten til Turskiltprosjektet som skal sørge for merking og skilting av turstier i Nordland fylke. Det er kommuner, turlag og velforeninger som står bak søknadene lokalt.

Vestvågøy:

  • Turkort Leknes - Litlheia (Vestvågøy kommune)
  • Turkort Haukland - Eggum (Lofoten Turlag)
  • Borgtun - Kjerkevegen - Klevstadhytta (Borg/Liland velforening)
  • Skilting og infotavler ved Gravfjellet på Ballstad (Ballstad UIL)

Moskenes:

  • Turkort Ågvatnet rundt (Moskenes kommune)

Flakstad

  • Turkort for stien Torsfjord - Kvalvika i Flakstad kommune. (UIL Samstrev)

I tillegg er det delt ut midler på Værøy, Røst og i Vågan. Det er kommuner, turlag og velforeninger som står bak søknadene lokalt.

- Friluftsrådet har utarbeidet en felles turkortmal, sier Karianne Steen i Lofoten Friluftsråd.

Hun sier tanken bak er lik tilrettelegging, merking og skilting.

- Vi tenker at informasjonstavler som skal stå ute i terrenget skal ha samme krav til innhold som disse turkortene vi nå lager. Det skal også gjenspeiles i oppføring på en fremtidig nettside.

Hun sier videre at tanken er at både fastboende og turister i Lofoten skal kunne enkelt få tak i disse kortene med tips til turer i nærområdet.

- Dette blir et prøveprosjekt der vi får se hvordan dette blir tatt mot, sier hun.

Foreløpig er det søkt om støtte til 1500 turkort for hver tur. I fortsettelsen kan det enten bli aktuelt med flere kort og flere turer, eller å lage et felles planleggingskart for hele Lofoten.

- Et eventuelt planleggingskart vil bli i et format som favner alle merkede stier. Det er et større stykke arbeid, men det har også vist seg å ha effekt, sier hun

Steen sier videre at status for Turskiltprosjektet i Lofoten er at det er mange gode tiltak lokalt.

- MEN det har tatt tid å få samlet i en plan for hele Lofoten, for å få litt mer ryddighet og fortgang i arbeidet, sier hun.

En gruppe med ulike tiltakshavere skal nå settes ned for å jobbe videre med retningslinjer for det videre arbeidet.

- 2015 er også friluftslivets år. Stier er et satsningsområde nasjonalt, så vi håper det blir ekstra trøkk på turskiltprosjektet også i Lofoten, sier Karianne Steen i Lofoten Friluftsråd.