– Vi bør alle ha mulighet til å ha en 2400-meters flyplass så nært som mulig, sier våganordfører Eivind Holst

Vesterålsbenken og våganordføreren var enige når det kom til synet på tunnel under Hadselfjorden og behovet for en storflyplass i de to regionene.

Vesterålsbenken og våganordføreren var enige når det kom til synet på tunnel under Hadselfjorden og behovet for en storflyplass i de to regionene. Foto:

I sitt innlegg under dialogmøtet om ny hadselfjordkryssing ga han uttrykk for at både tunnel under Hadselfjorden og storflyplass i Lofoten eller Vesterålen ville være veldig bra for å utvikle begge regionene.

DEL

– Så får vi det med flyplass inn i denne problemstillingen med vegene. Stokmarknes er en mulighet. Det er ikke sikkert det går an å ha en storflyplass i Lofoten. Vi bør alle ha mulighet til å ha en 2400-meters flyplass så nært som mulig, sier Holst.

Han ivrer også for en tunnel under Hadselfjorden.

– En tunnel vil bringe råvarer mellom Lofoten og Vesterålen. Det vil det også være behov for i framtida. En stor del av dette er fiskeråvarer som blir sendt mellom regionene, påpekte Holst.

Fikk vesterålsstøtte

Han fikk støtte fra vesterålsordførerne for sitt syn på storflyplass og tunnel. Ordførerne i Lødingen, Vestvågøy og Moskenes var derimot langt mer avmålt til disse tingene. De påpekte alle viktigheta av å få Hålogalandvegen ferdig, med tunnel under Tjeldsundet, en også sikrere veger internt i regionen.

– Det er næringslivet som skaper verdier for oss alle. De har behov for kortere transportavstander, slår våganordfører Eivind Holst fast.

– De har også behov for tilgang til kompetanse, noe de vil få med en kortere jobbveg for folk. Når transportavstandene blir kortere får man også bedre konkurranse, mener Holst.

Knytter sammen de større stedene

– En kortere reiseveg mellom Sortland og Svolvær – eller Leknes vil være en fordel for oss alle. De større stedene må knyttes nærmere sammen, utdyper Holst.

Han mener det offentlige har mye de kan hente ut i samarbeidsgevinst.

– Selv om vi her har hørt at det er mindre å hente innen helse og utdanning enn det jeg håpet på, så tror jeg at gjennom å knytte folk tettere sammen, gjør vi det mulig å samhandle bedre, forklarer våganordføreren.

Artikkeltags